ROT-avdrag vid fönsterbyte

När du byter fönster hos Fönsterexperterna har du i de flesta fall rätt till ROT-avdrag, det bill säga skatteavdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Avdraget räknas på 30% av den totala arbetskostnaden inkl moms med ett maxbelopp om 50.000kr och år. För att få rätt till ROT avdrag på ditt fönsterbyte måste du vara över 18 år och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige samt att kostnaderna gäller ditt eller dina föräldrars hushåll. Kontakta oss för mer information eller besök Skatteverkets hemsida