5 argument för våra fönster

Här har vi sammanfattat vad som gör oss till det självklara valet.

Snyggast - Ren och tät design genom dolda beslag.
Snyggt, smart & unikt! Fönsterexperternas fönster med dolda glidbeslag
ger ett renare utseende och en vädertåligare funktion. Fönster, fönsterdörrar
och skjutdörrar levereras med demonterbar tätningslist. Listen kan enkelt
avlägsnas tillfälligt, till exempel vid en framtida ommålning.
 

Djupimpregnerade - Extremt rötskyddade för långvarig livslängd.
Kvaliteten i våra fönster finns inbyggt i kärnan. Vi använder enbart tätvuxen
furu från Sverige, och vi är generösa med torkningstiderna. När den färdig-
bearbetade fönsterprofilen ligger klar rötskyddas den i vår toppmoderna
impregneringsanläggning för att slutligen ytbehandlas i en elektro-statprocess.
Över trettio år utan reklamationer relaterade till rötskador talar till vår fördel.

Klappat & klart - Handtag, lås, spröjs monterade vid leverans.
Med fönster och dörrar från Fönsterexperterna blir installationen mycket
enklare. Handtag, lås och spröjs levereras förmonterat vilket spar tid och
garanterar en korrekt montering.

Tål stryk - Gediget, och svensktillverkat.
Samtliga våra produkter har glas monterade enligt MTK 4 (med förseglade hörn),
vilket försvårar inbrott. Våra EFD fönsterdörrar är utrustade med dubbla
hakregelkolvar som standard. Våra FYD fönsterytterdörrar samt
EFD fönsterdörrar har fyra gångjärn med bakkantssäkring som standard.
Förstärkt slutbleck är standard i våra EFD fönsterdörrar. Det ger ökad
säkerhet och minskade förslitningsskador på karmträet.

P-Märkt - Beviset för hållbara fönster och hårda tester.
En P-märkning av fönster och fönsterdörrar innebär att extra höga krav
ställts på funktion, bl a avseende luft- och regntäthet, värmeisolering,
manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras
genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder av Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut. Reglerna innehåller också krav på bl a träråvara,
ytbehandling, lim, tätlister, glasrutor och glasning.